Workshops

Gratis workshop « Overgangsriten »

Het Joods Museum van België biedt aan leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs interactieve workshops aan die hen de overgangsriten uit verschillende culturen helpen begrijpen.

De workshop « Overgangsriten » is ontworpen in samenwerking met CEJI (a Jewish Contribution to an Inclusive Europe) die over deze thematieken een jarenlange expertise heeft opgebouwd, zowel in België als in Europa.

Deze workshops hebben als doel :

  • te sensibiliseren voor verschillende culturen, religies, overtuigingen
  • bruggen te slaan tussen de verschillende culturen, religies, overtuigingen
  • de overeenkomsten die er bestaan, te begrijpen
  • bij te dragen tot een omgeving die culturele verschillen respecteert
  • de bijdrage van elke cultuur te respecteren

Al van in het begin van de geschiedenis bestaan er in alle culturen overgangsriten. Men kan ze definiëren als riten of ceremonies die belangrijke momenten in een mensenleven omkaderen, zoals geboorte, volwassenheid, voortplanting en dood. Of ze nu voorkomen in een seculiere context of een religieuze, ze vervullen alle dezelfde functie. Ze onderlijnen de symbolische overgang van de ene levensfase naar een andere, of van de ene sociale situatie naar de andere.

Duur van de workshop : naar keuze 1 of 2 u.

Informaties en reservaties : e.vanherbruggen@mjb-jmb.org

Meer weten? Klik hier

Met de steun van het Vlaams ministerie van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Gratis workshop « Let’s meet a Jew »

Het Joods Museum van België biedt aan leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs interactieve workshops die hen toelaten vooroordelen af te breken en de joodse cultuur te ontdekken.

De workshop « Let’s meet a Jew » is ontworpen in samenwerking met CEJI (a Jewish Contribution to an Inclusive Europe) die haar expertise en instrumenten ter beschikking stelde.

Deze workshops hebben als doel :

  • te sensibiliseren voor de joodse cultuur en het joodse volk, voor het judaïsme als religie en voor het antisemitisme
  • de diversiteit tussen de joden en hun gemeenschappen te herkennen
  • de competentie te ontwikkelen om vooroordelen en discriminerend gedrag bij zichzelf en bij anderen te herkennen
  • de competentie te ontwikkelen om vooroordelen en discriminerend gedrag bij zichzelf en bij anderen te bestrijden
  • bij te dragen aan een omgeving die culturele verschillen en gelijkwaardigheid respecteert en het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor stimuleert

Het aanbod bestaat uit interactieve en participatieve activiteiten waarbij de leerlingen al spelend kennis opdoen over de joodse cultuur en religie.

Informaties en reservaties : e.vanherbruggen@mjb-jmb.org

Meer weten? Klik hier

 

 

Met de steun van het Vlaams ministerie van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel