Wil je graag meer weten over het judaïsme? Dan zijn er drie workshops om je op een leuke manier kennis te laten maken met Joodse culturen. Ze zijn geschikt voor iedereen, ongeacht je leeftijd, je overtuiging of je herkomst. We bouwen bruggen tussen culturen en laten overeenkomsten en verrijkende verschillen zien. Het Joods Museum is een plaats van ontmoeting en dialoog waar alle vragen, zonder taboes, kunnen worden gesteld.

Onze workshops zijn deels ontworpen in samenwerking met CEJI (Jewish Contribution to an Inclusive Europe).

ABC van het Jodendom (8 jaar & ouder)

Welke rituele gebruiken maken deel uit van het leven van een Joodse familie? We benadrukken de overeenkomsten tussen de sociaal-culturele of religieuze identiteit van de jongeren en de joodse riten die in de workshop aan bod komen.

Mythen en Stereotypen (12 jaar & ouder)

Via een interactief bezoek aan (een deel van) het museum maken de leerlingen kennis met een andere cultuur. Ze bespreken overeenkomsten en verschillen met hun eigen cultuur. In een workshop, met veel visuele hulpmiddelen, en gebaseerd op Joodse ervaringen, leren ze over mythen en stereotypen. Ze ontdekken hoe stereotypen werken, hoe propaganda ze kan gebruiken en welke gevaren dit met zich meebrengt.

Overgangriten hier en elders (8 jaar & ouder)

Wat is een overgangsrite? Waarom zijn er plechtigheden bij geboorte en dood? Verschillen culturele en religieuze gebruiken écht zo van elkaar? Met deze workshop ontwikkelen de leerlingen hun kritische geest, leren ze de eigen ideeën bevragen en ontdekken ze andere culturen.