Het Joods Museum van België beschikt over de grootste archiefcollectie in verband met de joodse gemeenschap in België! De archieven hebben betrekking op de periode van de 19de eeuw tot vandaag. Het gaat hoofdzakelijk om privéfondsen (enkele honderden, heel gevarieerde fondsen, zoals die van de families Errera, Kahlenberg, Levi, Lounsky Katz of van de actrice Suzy Falk), archieven van joodse verenigingen (zoals de Arbeter Ring, Joodse Solidariteit, l’Office palestinien/the Palestine Office of scoutsafdelingen) en documenten in verband met het bestaan van het Museum. Het “jodenregister”, dat door de Joodse Sociale Dienst is ondergebracht bij het Museum, verdient speciale aandacht: de 45.000 steekkaarten van dit register zijn gedigitaliseerd door het Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen en dankzij een database kun je gemakkelijk gegevens opzoeken over de 56.000 bewoners die erin vermeld staan.

Het doel van de archieven die zijn opgenomen in de collecties van het Joods Museum van België bestaat erin een heel uitgebreide archiefdocumentatie bijeen te brengen, veilig te stellen, te bestuderen, tentoon te stellen en te valoriseren, om zo een beeld te bieden van de diversiteit van het joodse leven en de joodse tradities, vooral in België en in Europa.

Wij beheren bijna 300 strekkende meter aan documenten. Een online inventaris is beschikbaar door deze link.

De fondsen voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust staan ook besproken op de portaalsite EHRI.

Dit erfgoed vormt een uitzonderlijk onderzoeksterrein dat breed open staat voor het publiek. Wij verwelkomen elke dag amateurgeschiedkundigen en historici, genealogen en allerlei andere personen die opzoekingen willen doen.

De archiefafdeling van ons museum is allerminst de slaapzaal van het verleden; de kostbare documenten blijven, op maat van de hedendaagse noden, deel uitmaken van het erfgoed van de joodse gemeenschap in België en in Europa, dat iedereen die dat wenst kan leren kennen, raadplegen, onderzoeken en interpreteren met de inzichten van onze huidige tijd.

De archieven van het Joods Museum van België zijn op afspraak toegankelijk voor het publiek op maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.