Een administratief secretaris/medewerker (vast/deeltijds):

Stageplaats voor communicatie / persrelaties / evenementen

Animator/Gids voor de educatieve dienst

Vrijwilligers – onthaal museum