Categorie: Scholen & groepen

Een wandeling in de Marollen op zoek naar sporen van de Joodse immigratie van het begin van de 20ste eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van Europa en haar migraties samengebald in deze wijk! We vertrekken aan het museum, waar we ook eindigen, na ongeveer 90 minuten.

Ervaar samen met de kids een andere manier van omgaan met boeken en papier.

Met de kunstenaars die de kinderen tijdens een kort bezoek aan de tentoonstelling “Works On Paper” ontdekken, als inspiratiebron maken ze een nieuw soort boek over het thema portret en zelfportret. Net als de kunstenaars verdraaien we het gebruik van het papier en transformeren het tot een persoonlijke creatie.Vouwen, snijden, scheuren, lijmen, over elkaar heen leggen, verschillende soorten papier in elkaar verwerken, … staan op het programma!

Een creatief moment om het museum op een andere manier te ontdekken.

Ben je tussen 12 en 15 jaar? Wil je kennismaken met verschillende culturen en geloven in Brussel? Dan is deze tocht iets voor jou. het Joods Museum ligt op dit parcours op donderdag 12 augustus. Op het programma: jezelf ontdekken,  een kennismaking met het judaïsme, een discussie over stereotypen en een bezoek aan een synagoge. Schrijf je in op de website van Axcent.

Voor u ligt het resultaat van het artistiek en maatschappelijk project Being Home is … dat het Joods Museum van België in 2020-2021 opzette voor een tiental jongeren, zowel Franstalige als Nederlandstalige, naar aanleiding van de foto- en videotentoonstelling Assaf Shoshan – Home.

Haar filosofie van openheid getrouw vroeg het Joods Museum hen om vanuit de ervaringen

van een ‘minderheid’, het jodendom, op zoek te gaan naar verschillende stereotypen die in de hedendaagse samenleving aanwezig zijn en deze via beelden weer te geven.

Vanuit een verkenning van zichzelf en het werk van Assaf Shoshan onderzochten de jongeren tot wat stereotypen en vooroordelen kunnen leiden, hoe een beeld het voor de hand liggende in twijfel kan trekken en ons kan laten beseffen dat onze ideeën over de ander vaak ongegrond zijn.

Home kreeg tijdens deze periode wel een zeer bijzondere bijsmaak. Wat initieel een kritische en verwonderde vraag was over wat Home is, verschrompelde, door ingrijpende maatregelen in het sociale leven, tot Being Home is …, met een fysieke verwijdering van de Andere. Het terugplooien op zichzelf volgde onvermijdelijk. Uit de dynamiek van de workshops groeide echter de kracht om het eigen vertrouwde te lossen en vanuit de blik van de Andere de wereld te tonen. Zo geeft deze magazine niet alleen de beklemmende sfeer van de pandemie weer, maar werd het ook een hoopvol loslaten van stereotypen en vooroordelen.Het project, dat ernstige vertraging opliep door de Covid-19-pandemie, werd geleid door ervaren gidsen, Delphine d’Elia en Amir Haberkorn en de jonge fotografe, Hanne Grobet. Hun inzet was onvoorwaardelijk en zonder hun stuwende kracht was het project in deze moeilijke tijden niet mogelijk geweest. We danken ook de Duitse Ambassade te Brussel voor haar engagement in de strijd tegen het antisemitisme en de financiële steun tijdens het voorzitterschap van Duitsland van de International Holocaust Remembrance Alliance. Tot slot onze dank aan mevrouw Florence Lamand, cultureel attachee van de Ambassade, voor haar actieve inzet voor het project.

Hieronder vindt u de educatieve bestanden van onze workshops en tentoonstellingen.

Pedagogisch dossier van de tijdelijke tentoonstelling “Kurt Lewy – Toward Abstraction”: Download
Pedagogisch dossier van de permanente tentoonstelling “Tradities”: Download
Pedagogisch dossier van de permanente tentoonstelling “De ander, dat ben ik”: Download

De workshops ‘Let’s meet a Jew’ werden ontwikkeld  met de expertise van CEJI (A Jewish Contribution for an Inclusive Europe). Het project bestaat uit vier workshops die zich speciaal richten tot een kwetsbaar publiek. De deelnemers worden in kleine groepen verdeeld en de begeleider biedt hen materiaal en afbeeldingen aan waarvan ze de betekenis gaan achterhalen. Vervolgens ontvangen ze de bijbehorende teksten die ze voor de anderen presenteren. Er volgt dan een gesprek over hun begrip van het onderwerp en de parallellen met andere culturen en religies. Bruggen bouwen en nieuwsgierigheid opwekken maken deel uit van al deze workshops. Door middel van voorwerpen, typische smaken, joodse talen en liederen ontdekken de deelnemers de “Ander”, vanuit het perspectief van hun eigen kennis en ervaringen.

ABC van het Jodendom (8 jaar & ouder)

Het ABC van het Jodendom laat jongeren (en ex-jongeren) rituelen en gebruiken ontdekken die deel kunnen uitmaken van het leven van een Jood of een Joods gezin. De nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten tussen de sociale, culturele of religieuze identiteit van de deelnemers – ongeacht hun afkomst – en de riten die in deze activiteit worden bestudeerd. Het doel is om bruggen te slaan tussen de ‘enen’ en de ‘anderen’.

Op stap met de Golem (van 6 tot 12 jaar)

Onze Golem neemt hen bij de hand en zo maken ze kennis met het Hebreeuwse alfabet, organiseren ze drie vrolijke joodse feesten en via een poppenspel ontdekken ze de betekenis van joodse riten. Het doel van deze activiteit is de ontmoeting met een andere cultuur,  bruggen slaan tussen de riten en feesten die de kinderen kennen,  en die van het jodendom. De Golem spreekt de verbeeldingskracht van de kinderen aan zodat ze beter begrijpen en betekenis kunnen geven aan deze voor hen nieuwe verhalen. 

Mythen en Stereotypen (12 jaar & ouder)

Deze activiteit biedt jongeren de mogelijkheid om verschillende mythen en stereotypen over de Joden te analyseren, ook complot- en samenzweringstheorieën. Het doel is te begrijpen waarom deze mythen bestaan, om ze te deconstrueren, zodat de jongeren ze proactief kunnen weerleggen wanneer ze zich voordoen. Jongeren leren over de verschillen tussen mythen en feiten. Het gaat er om hun veerkracht tegen radicale ideologieën te vergroten en hun kritisch denken te ontwikkelen. Om hen bewust te maken van de omvang van vooroordelen en stereotypen, laat de begeleider de deelnemers regelmatig reageren op basis van hun eigen ervaringen.

Overgangriten hier en elders (8 jaar & ouder)

De deelnemers worden uitgenodigd om samen het begrip overgangsriten te definiëren. Aan de hand van foto’s werken ze vervolgens in subgroepen. De gekozen overgangsriten behoren tot verschillende culturele groepen, religieus of niet. ‘Wat kan de betekenis van deze ritus zijn?’ ‘Zijn er punten van overeenkomst met wat ik ken?’ De deelnemers onderzoeken deze vragen in kleine groepjes via klarende tekstjes en eigen reflecties. Ze presenteren een gekozen ritus aan de grote groep. Een gesprek verbreedt hun kennis en stelt vaste opinies in vraag. Een bezoek aan de zaal ‘Overgangsriten’ van de tentoonstelling ‘Tradities’ illustreert via het voorbeeld van het jodendom de inzichten die tijdens de workshop werden ontwikkeld.

De Grote Synagoge van Brussel dateert van 1878 en is geheel volgens de mode van die tijd opgetrokken in Romaans-Byzantijnse neostijl.  Ze getuigt van de wil tot integratie van de Joodse gemeenschap in de stad. De constructie en decoratie tonen de ambities van deze gemeenschap. Een unieke kans om architecturaal en religieus erfgoed te ontdekken, evenals een stukje culturele geschiedenis van België.

Door de ontmoeting met een persoon die de Holocaust heeft meegemaakt en overleefd, leert de jonge generatie een ​​verband leggen tussen de (geschiedenis)lessen op school en de beleving van de reële persoon die voor hen staat. Voor jongeren lijken deze misdaden misschien ver weg in het verleden, maar het persoonlijk verhaal toont hoe diep de wonden zijn en hoe men ermee leeft.