Rondleidingen zijn voor ons publiek een belangrijke instrument om onze collecties en tentoonstellingen diepgaander te begrijpen.
De Educatieve Dienst van het museum zorgt ervoor dat de rondleidingen afgestemd zijn op de interesses van doelgroep, historisch, artistiek, religieus. Zeker voor jongeren raken we verschillende thema’s aan waarbij we in interactie gaan over actuele thema’s zoals identiteit, migratie, ballingschap, vooroordelen …
Leerkrachten kunnen, mits voorafgaand contact, de rondleiding laten aansluiten bij hun les- of projectdoelstellingen, historisch,geografisch, religieus, filosofisch, artistiek