De geleide bezoeken zijn afgestemd op de leeftijd en het niveau van je groep. Ze brengen niet enkel kennis aan, maar ze zijn ook gebaseerd op interactiviteit, dus op luisteren, uitwisselen en kritisch reflecteren.

  • JUDAÏSME IN BELGIË: EEN BLIK OP DE TRADITIES

Via enkele emblematische stukken uit onze collectie kan je kennismaken met de rituelen en de feesten die het joodse jaar indelen. Een kennismaking met het judaïsme, zijn diversiteit en zijn geschiedenis in België en de rol van de vrouw.

  • JOODSE KUNSTENAARS VAN DE 20STE EEUW

In onze grote zaal kan je groep kennismaken met de werken van een aantal Joodse kunstenaars waarvan het lot had beslist dat ze in België zouden leven en werken. Tijdens deze interactieve rondleiding maken de leerlingen kennis met een aantal esthetische begrippen en stellen ze zelf vragen aan de kunstwerken. De 20ste eeuw verteld via de kunst!

  • SHOSHANA WALFISH – ILLUSIVE BODIES

Shoshana Walfish (°1988) is een Canadese kunstenares met basis in Brussel. Haar schilderijen onderzoeken de representatie van het vrouwelijk lichaam. Ze bevraagt het idee van de vrouw als object en van objecten uitgebeeld als vrouwelijk lichaam. Tussen surrealisme en het absurde onderzoekt ze de blik, het tot object herleiden en ook de verhalen uit de (kunst)geschiedenis. Ze verkent ook de weelderige, esthetische toespelingen die geassocieerd worden met lichaamsdelen, om zo verbanden te leggen tussen lichamelijkheid, de natuurlijke wereld, wetenschap en samenleving. Met de jongeren bekijken we de vraag “wat verandert er wanneer een vrouw het vrouwelijk lichaam als inspiratie neemt?”