Over ons

Het Joods Museum van België, is gelegen in de historische wijk van de Zavel en de Kunstberg. Het museum is een plek voor traditie en openheid, die toegankelijk wil zijn voor alle doelgroepen en het doel heeft om de kennis over en het inzicht in de joodse geschiedenis, godsdienst en cultuur in tijd en ruimte te bevorderen en de spirituele en materiële rijkdom ervan te onderstrepen. Het Museum wil de bezoekers, ongeacht hun achtergrond, uitnodigen om zich vragen te stellen over de specifieke kenmerken, de overeenkomsten en de onderlinge uitwisseling tussen het erfgoed van verschillende culturen om de strijd aan te binden met alle vormen van onverdraagzaamheid…

Zijn Nieuwe Eigentijdse Ruimte of Nouvel Espace Contemporain (NEC) staat open voor tijdelijke tentoonstellingen over kunst en geschiedenis. Deze bieden de gelegenheid om kennis te maken met Belgische of internationale kunstenaars en de veelzijdigheid van de joodse cultuur en het joodse leven te belichten.