[ZOOM] Rondetafelgesprek met Olivia Venet, Viviane Teitelbaum, Ariane Estenne en Simone Süsskind op 11 februari om 18.00u

Vrij geïnspireerd op de traditionele “Limmud”, is How Do You Jew een forum over het Joodse leven in al zijn dimensies, dat dit jaar gedurende de hele maand februari virtueel zal plaatsvinden in het Joods Museum van België. Deze editie eert de vrouwen met de keuze van een geëngageerd (maar niet exclusief) thema: in het teken van de slogan ” Geen Vrouwen Geen Cultuur “, zeker feministisch, nodigt How Do You Jew dit jaar uit om meer in het bijzonder na te denken over het belang van de vrouw binnen het Jodendom en de cultuur.

Antifeministische kritiek wijst regelmatig op de broosheid van een feministische beweging, die doorkruist zou worden door uiteenlopende en onverzoenlijke ideologische stromingen. Integendeel echter, en los van specifieke accenten in het feministische engagement, is er solidariteit en samenwerking van vrouwen in hun strijd. Hoe zit het concreet met de convergentie van de feministische bewegingen in België? Rond deze fascinerende vraag brengt het Joods Museum met genoegen vier belangrijke voorvechters van vrouwenrechten in België samen: Ariane Estenne, Olivia Venet, Viviane Teitelbaum en Simone Süsskind.

Olivia Venet is voorzitter van de Liga voor de rechten van de mens. Zij is advocaat en gespecialiseerd in strafrecht, strafprocesrecht, internationaal strafrecht, internationaal humanitair recht en mensenrechten.

Viviane Teitelbaum is een Belgische politica. Met een diploma journalistiek en sociale communicatie en een master in internationale betrekkingen, is zij sinds 2004 verkozen in het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar zij momenteel zetelt in de commissies milieu, volksgezondheid en sociale zaken en gelijkheid en vrouwenrechten. Van 2012 tot 2018 was ze schepen in Elsene. Daar voerde zij de eerste genderbewuste begroting op gemeentelijk niveau in België uit. In 2018 was zij medeoprichter en sindsdien voorzitter van het Feminist Observatory on Violence against Women. Zij was voorzitter van de Europese Vrouwenlobby van 2012 tot 2016 en voorzitter van de Vrouwenraad van 2010 tot 2018. Zij is de auteur van een tiental boeken en heeft meegewerkt aan verschillende collectieve publicaties.

Ariane Estenne, een vrouw van de dialoog, is eerst en vooral een activiste stevig verankerd in haar tijd. Na haar studies politieke wetenschappen aan de ULB en journalistiek heeft ze gedurende acht jaar ervaring op het terrein en als leidinggevende opgedaan binnen de vereniging Vie Féminine. Daar ontwikkelde zij haar politieke cultuur en leiderschapskwaliteiten en experimenteerde zij met permanente vorming als fundamentele hefboom voor de versterking van de collectieve emancipatie en de versterking van rechten. Als verlengstuk van dit engagement is ze gedurende bijna drie jaar in dienst geweest van het kabinet van de Minister van Cultuur Alda Greoli, als adviseur permanente vorming. Daar leidde zij de hervorming van het decreet betreffende de ontwikkeling van de permanente vorming in het kader van het verenigingsleven, hervorming die door de gehele sector werd toegejuicht. In januari 2019 begint zij, op basis van haar achtergrond en ervaring, aan haar mandaat als voorzitter van het MOC. Zij is ervan overtuigd dat de banden die alle organisaties van deze beweging verenigen, meer dan ooit een essentiële kracht zijn in België om het hoofd te bieden aan de vele socio-economische, culturele en democratische uitdagingen waarvoor wij staan.

De discussie wordt gemodereerd door Simone Süsskind. Voorzitter van het Seculier Joods Gemeenschapscentrum  ???? Centre communautaire laïc juif (1985-1995); Vrouw van het Jaar in 1991; stichter van “Acties in het Middellandse zeegebied” (AIM) ter versterking van de uitwisseling tussen Europese samenlevingen en in het bijzonder vrouwen en de Joods-Arabische dialoog in België; activiste voor vrede en gerechtigheid tussen Israëli’s en Palestijnen, voor de rechten van de vrouw en de mensenrechten in Europa en in de landen ten zuiden van de Middellandse Zee. Doctor Honoris Causa van de U.L.B. (2000). Brussels parlementslid en federaal senator (2014-2019).