[ZOOM] Rondetafelgesprek met Natacha Chetcuti-Osorovitz en Nelly Las op 4 februari 2021 om 18.00 uur.

Vrij geïnspireerd op de traditionele “Limmud”, is How Do You Jew een forum over het Joodse leven in al zijn dimensies, dat dit jaar gedurende de hele maand februari virtueel zal plaatsvinden in het Joods Museum van België. Deze editie eert de vrouwen met de keuze van een geëngageerd (maar niet exclusief) thema: in het teken van de slogan ” Geen Vrouwen Geen Cultuur “, zeker feministisch, nodigt How Do You Jew dit jaar uit om meer in het bijzonder na te denken over het belang van de vrouw binnen het Jodendom en de cultuur.

Ter inleiding van de lezingenreeks van deze nieuwe editie van How Do You Jew, nodigen wij u uit voor onze eerste rondetafel met Natacha Chectuti-Osorovitz en Nelly Las. Zij zullen met u hun visie op hedendaagse feministische kwesties delen.

Nelly Las is historica, gespecialiseerd in hedendaags Jodendom en feminisme. Haar werk heeft de weg gebaand voor een vergelijkende reflectie tussen Frankrijk, de Angelsaksische wereld en Israël, met name via het engagement van de vrouw, de Joodse solidariteit en het kruispunt van identiteiten. Haar boek Jewish Voices in Feminism (2012) won een prijs van de Brandeis University (VS). Haar nieuwste boek, dat veel van haar onderzoek samenvat, heet Women’s Struggles-A Jewish Perspective (L’Harmattan, 2018).

Natacha Chetcuti-Osorovitz is sociologe en auteur van talrijke bijdragen over gendergeweld, gevangenissociologie, feministische theorieën en controverses, en lesbianisme. Ze legt momenteel de laatste hand aan een boek getiteld Women in Long Sentences. Résistance à perpétuité (La Dispute, 2021). Dit werk werpt vragen op over de relatie tussen gender en gevangeniservaringen in Frankrijk, waarbij de nadruk ligt op het vraagstuk van de gevangenisdiscipline in de zin van het leren kennen van gevangenisnormen en de dagelijkse toepassing daarvan tijdens het uitzitten van een straf. Zij heeft zich ook beziggehouden met de relatie tussen antisemitisme en antifeminisme.

Discussie gemodereerd door Elsa Assoun, journaliste en coördinatrice van het evenement How Do You Jew.