Ontmoeting met Manuela Cadelli op 8 december 2022 om 19:30 uur

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de Rechten van de Mens nodigt het Joods Museum van België u uit voor een ontmoeting met Manuela Cadelli, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Namen en voorzitter van de vzw Justice for Rule of Law. Van 2013 tot 2019 was Manuela Cadelli voorzitter van de Association syndicale des magistrats. Ze is de auteur van “Radicaliser la justice. project pour la démocratie” (Samsa 2018) en “La légitimité des élus et l’honneur des juges” (Samsa 2022).

In dit laatste werk laat Manuela Cadelli zien hoe de Holocaust en de misbruiken van het nazisme een nieuwe democratische en maatschappelijke her-oprichting na de bevrijding hebben gerechtvaardigd, die het evenwicht tussen de instellingen en het begrip van de respectieve legitimiteit van de verkozen machten en van de rechtstaat en het internationaal recht volledig heeft geherdefinieerd.

Ze voert een historische analyse uit van de relaties tussen de politieke machten en de rechtspraak door de staat in Frankrijk, Duitsland en België, een analyse die ze begint met de Franse Revolutie en die ze aanvult met een filosofische en politieke benadering hoofdzakelijk gebaseerd op de leer van Emmanuel Kant en van Hannah Arendt. Dit brengt haar tot vaststelling van een verontrustende overeenkomst tussen onze jaren twintig en de periode van het begin van de 20e eeuw die het nazisme en de Holocaust mogelijk maakten.

Tot slot nodigt Manuela Cadelli degenen die betrokken zijn bij het rechtssysteem uit om dringend en oprecht te militeren zowel in de openbare ruimte als in gerechtsgebouwen, aan de zijde van democraten die bezorgd zijn om het respecteren en in stand houden van de principes en waarden van de democratische rechtstaat die na 1945 werd opgericht. Ze spoort hen aan zich het verloop van de Shoah toe te eigenen om de agitatoren van verdeeldheid en haat die de huidige debatten bezetten ermee te kunnen confronteren.

Het gesprek wordt gemodereerd door Sarah Halfin.

Praktisch :

19.00 uur Onthaal

19.30 uur Start van het interview

20.45 uur Einde