De grens tussen feit en fictie is wazig. Democratische instellingen staan onder druk. En door het vele werk is er amper tijd om daarover na te denken, laat staan om er iets aan te doen. Het lijken hedendaagse zorgen, maar meer dan 50 jaar geleden schreef Hannah Arendt al uitvoerig over het gevaar van deze processen. Vandaag winnen de ideeën van Arendt alleen maar aan belang. Daarom organiseren we een lezingenreeks met prominente Arendt-deskundigen. We richten ons op een thema dat zowel actueel als Arendtiaans is: identiteit. 

Want wat is identiteit? En waarom lijkt het zo belangrijk te zijn? In lezingen en gesprekken laten we hedendaagse denkers Arendts werk en visie uitleggen, toepassen en bekritiseren. We bekijken hoe we het vandaag kunnen gebruiken om het concept identiteit, en het denken daarrond, beter te begrijpen.


Hannah Arendt Lezing 1

Wat kunnen we van Hannah Arendt leren over identiteit? Hoe keek ze naar haar eigen identiteit – haar Joods zijn, haar vrouw zijn – maar ook naar het concept identiteit?  De Arendt die heel hecht was met Heidegger keek anders naar identiteit dan de Arendt die de Jodenvervolging mee maakt of die Eichmann in Jeruzalem schrijft. Hoe zien we haar kijk op identiteit evolueren in de verschillende fases van haar leven en haar werk?

Sprekers: Geert Van Eekert (N) en Martine Leibovici (F) 

Moderatie: Tinneke Beeckman (N/F)


Praktisch

Datum en uur: dinsdag 19 april 2022 van 19.00 tot 20.30 met receptie na afloop

Plaats: Joods Museum van België, Miniemenstraat 21, 1000 Brussel
Trams: 92, 8 – Bus: 27, 48, 95 – Metro: Louise – Trein: Brussel-Centraal

Toegang:  10 euro, gratis voor studenten en personen met beperkt inkomen

Taal:  De sprekers praten in hun moedertaal. Het gesprek is afwisselend in het Nederlands en Frans. Er is geen simultaanvertaling voorzien.