Categorie: Jobs

Gelegen in Brussel, in de wijk Zavel, werpt het Joods Museum van België een vernieuwende blik op de joodse geschiedenis en cultuur door middel van tentoonstellingen en activiteiten die gericht zijn op het delen, ontdekken en toegankelijk maken voor alle doelgroepen.

Het is een levendige, dynamische, multidisciplinaire culturele en artistieke plaats, die wordt geleid door een team dat de waarden openheid, durf en moderniteit hoog in het vaandel draagt en dat als doel heeft de kennis en het begrip van de Joodse geschiedenis, religie en culturen te bevorderen.

Via zijn drie hoofdopdrachten, namelijk het behoud van het Joodse erfgoed van België, tijdelijke tentoonstellingen over actuele onderwerpen en educatieve activiteiten voor het schoolpubliek, bouwt het team geleidelijk aan het gezicht van het Nieuwe Museum dat tegen 2026 klaar zal zijn.

In afwachting van de start van de werkzaamheden kunnen de bezoekers in twee gebouwen en op vijf verdiepingen een selectie van de permanente collectie en verschillende tijdelijke tentoonstellingen ontdekken. Tegelijkertijd organiseert het museum tal van activiteiten zoals conferenties, concerten, workshops en literaire avonden.

Taken
De administratief secretaris is verantwoordelijk voor

 • logistieke ondersteuning bij de organisatie van evenementen
 • beheer van het ledenbestand
 • diverse administratieve taken
 • administratieve ondersteuning van subsidieaanvragen
 • administratieve ondersteuning van tentoonstellingen
 • coördinatie en boeking van rondleidingen en activiteiten voor de educatieve dienst.

Profiel

 • Beschikken over het CESS-diploma
 • Het Frans en/of het Nederlands vloeiend spreken
 • Voldoen aan de ACS voorwaarden:
 • In Brussel wonen
 • Beschikken over het vereiste CESS diploma
 • Access, excel en word tools beheersen
  6 maanden ingeschreven zijn als werkloze werkzoekende of ouder zijn dan 40 jaar 1 dag volledige werkloosheidsuitkering of gelijkwaardige periodes.
  Procedure
  De kandidaten moeten een dossier opsturen met
 1. Een motivatiebrief
 2. Een curriculum vitae

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar secretariat@mjb-jmb.org

De verantwoordelijke ‘Communicatie’ van het Joods Museum van België biedt een stageplaats voor een student-stagiaire communicatie/journalistiek aan, voor een periode van minstens 3 maanden vanaf maart.

Vereiste vaardigheden

– Kennis van en sterke interesse in Joodse kunst, geschiedenis en cultuur.

– Beheersing van digitale communicatiemiddelen (Facebook, Instagram, Mailchimp, etc.)

– In staat zijn om geluidsapparatuur te installeren en een conferentie uit te zenden op live netwerken

– Kennis hebben van de Adobe suite (Photoshop, Indesign, Illustrator)

– Goede beheersing van een Office-pakket (Excel, Word enz.)

– Kennis hebben van videobewerking

– Goede schrijfvaardigheid in het Frans hebben

– Praktische ondersteuning bieden bij de organisatie van evenementen (openingen, sluitingen, herdenkingen, persconferenties enz.)

– Goede kennis van Engels en Nederlands hebben

– De website van het museum kunnen updaten

– Assistentie bij het schrijven van persberichten

– Contacteren in het FR/NL van journalisten

– Assisteren bij het opstellen van communicatieplannen

– Assisteren bij de opvolging van dossiers met de verschillende onderaannemers

Vaardigheden

– Aandacht hebben voor de verschillende afdelingen van het museum om hun activiteiten op de netwerken te promoten

– Duidelijk en beknopt communiceren met alle soorten doelgroepen

– Georganiseerd zijn, in staat zijn prioriteiten te stellen in een breed scala aan taken en gelijktijdige eisen en deadlines evenwichtig kunnen uitvoeren

– Proactief en in staat zijn om flexibel en positief samen te werken met collega’s om gemeenschappelijke doelen te bereiken

Interesse?

Aarzel niet om ons je sollicitatiebrief en gedetailleerd cv vóór 22 augustus te bezorgen via het e-mailadres c.roure@mjb-jmb.org 

Het Joods Museum van België is op zoek naar …

een Nederlandstalige animator/trice  voor haar educatieve dienst met interesse voor de Joodse cultuur en religie. De activiteit omvat animatie van workshops en rondleidingen door de tentoonstellingen van het museum. De workshops grijpen plaats tijdens weekdagen en uitsluitend op vraag van scholen/organisaties/instellingen, dus niet op vaste momenten.

Aanwerving: vanaf nu na gesprek en vorming. 

Onze verwachtingen:
Nederlands is je moedertaal.
Je hebt een goede basiskennis van het Jodendom.
Je bent flexibel en hebt een open en vriendelijke uitstraling.
Je bent communicatief en je hebt interactieve vaardigheden.
Betaling via SMART of via factuur indien je zelfstandige bent of via een vrijwilligerscontract.
Aarzel niet meer info te vragen!  Frie Van Camp  via frievancamp@mjb-jmb.org

Functieomschrijving

Vrijwilligers bij de onthaalbalie ontvangen de bezoekers, beantwoorden de telefoon  en geven de juiste informatie door aan de museummedewerkers. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de verkoop van tickets en het kort presenteren van de lopende tentoonstellingen.

Profiel

We zijn op zoek naar mensen met een goede presence, dynamisch en punctueel, die één van de landstalen zeer goed spreken, en die vloeiend zijn in de andere taal, met goede noties van het Engels. Passie voor kunst en geschiedenis is een troef.

Interesse? Neem dan contact op met Ethy Saul via e-mail: ethy@mjb-jmb.org of telefonisch: 02 649 50 14 op dinsdag- of donderdagmiddag.