Vandaag wonen in Brussel meer dan 180 nationaliteiten naast elkaar. Dat cijfer spreekt op zich al tot de verbeelding, maar al die emigranten hebben ook nog eens hun eigen geschiedenis, hun eigen parcours en hun eigen verwachtingen.

Sinds 1830 hebben we verschillende opeenvolgende emigratiegolven gekend. Waarom hebben deze vrouwen en mannen hun land verlaten? Is Brussel voor hen een toevluchthaven geweest?

Deze tentoonstelling vertelt hoe de Belgische hoofdstad geleidelijk aan is veranderd tot een ‘wereldstad’. Over een periode van bijna twee eeuwen beschrijft zij het parcours van de buitenlanders die zich voor enkele maanden of voor altijd in Brussel hebben gevestigd en doet dat aan de hand van de voorwerpen die deze mensen met zich mee hebben gebracht, hun persoonlijke getuigenissen of hun familiefoto’s.

Naast dit historische luik stelt ‘Brussel, toevluchthaven?’ het werk voor van Kika Nicolela, Thomas Israël, DK Ange, Nadia Berriche, Thomas Marchal, Christopher de Béthune, le collectif Farm Prof, In Your Box Project, Ilyas Essadek et Herman Bertiau, kunstenaars die in Brussel wonen (fotografen, street artists, beeldhouwers, videomakers) en die in hun werk het thema van migratie en culturele diversiteit in het Brussel van vandaag aan bod laten komen.

Filmvertoningen, participatieve artistieke performances, lezingen en workshops zullen extra weerklank geven aan deze tentoonstelling, die wordt georganiseerd door het Joods Museum van België en het Rijksarchief met de medewerking van het Centrum voor Joods-Marokkaanse Cultuur. Bij de tentoonstelling hoort ook een speciaal nummer van de Interculturele Agenda van het Brussels Centrum voor Interculturele Actie. Deze tentoonstelling is drietalig: Nederlands, Frans en Engels.