Educatief project met Lycée Guy Cudell

Kinderen en volwassenen zijn altijd al gefascineerd geworden door superhelden. Hun wereld is een weerspiegeling van onze samenleving, een soort vergrootspiegel van de mensen waarvan deze superhelden een vergrote versie zijn. Hun avonturen, hoewel fictief, waarschuwen ons voor onze eigen fouten en voor allerlei kwalen. Bovendien ligt hun universum niet vast, het is het resultaat van een lange evolutie die ertoe heeft geleid dat uitgevers zich bewust werden hoe belangrijk het zich openstellen voor anderen is en dat ze een meer inclusieve uitgeverspolitiek moeten voeren.

Deze “overmaatse” helden wekten de belangstelling van het Lycee Guy Cudell, een school met algemeen, technisch en beroepsonderwijs in Sint-Joost-ten-Node met leerlingen van meer dan 45 verschillende nationaliteiten. 

Gedurende enkele maanden verkenden leerlingen en leraren de wereld van strips via de tentoonstelling « Superheroes never die » van het Joods Museum van België en via het project “Portretten van superhelden – You can’t build the world alone ” ondersteund door het FWB-decreet Culture Ecole en Equal Brussels – Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een zorgvuldig werk van onderzoeken en samenvatten met thema’s die ieders interesse wekken: de figuur van de held door de geschiedenis heen, superhelden en filosofie, minderheden, seksisme en seksuele diversiteit in de superheldenwereld, de wetenschappelijke ontcijfering van superkrachten, politiek in stripboeken, superhelden overal ter wereld, …

Het eindresultaat wordt voorgesteld in de vorm van een nieuwe tentoonstelling met een tiental kunstwerken die de leerlingen creëerden onder leiding van Samuel Idmtal, kunstenaar en specialist in street art. 

Via aangrijpende portretten en getuigenissen geven de jonge kunstenaars ons hun visie op de superheld. Dit mooie educatieve initiatief heeft verschillende disciplines bijeengebracht (Frans, geschiedenis, wetenschap, Engels, artistieke vorming, filosofie) en maakte klasoverstijgend werken mogelijk, van het eerste leerjaar tot en met het zevende. 

Superhelden inspireren de jongeren van Tada tot filosofische reflecties – Atelier de l’Avenir

Een zondag als geen ander in de zalen van de tentoonstelling “Super Heroes Never Die”. Dertig jongeren van de vereniging Tada komen inspiratie putten uit superhelden om achteraf te filosoferen. Vragen die ze tijdens deze filosofieworkshop samen hebben gesteld en besproken, zijn:  “Moeten we ons verstoppen om alles te kunnen zeggen?”;  ” Wat is geluk ?”; “Hoe kunnen superhelden het echte leven verbeteren door op papier vooroordelen te bestrijden?” 

Ook dit jaar was het museum verheugd om met Tada te kunnen samenwerken om jongeren de samenleving beter te laten begrijpen en om zichzelf als burger te laten gelden.

“Ik dacht niet dat Superman ons zoveel kon leren”

Een jongere uit Tada

“Een leerrijke middag waar ik net zoveel heb geleerd als de jongeren”

Amir-gids in het Joods Museum van België

Verbale spellen – (DAS-project)

Na het succes van het afgelopen jaar knoopt dit project terug aan met de werkvorm “verbaal steekspel”. Het stelt jonge mensen uit drie verschillende scholen in staat een parcours te doorlopen van ontmoeting, reflectie en emancipatie. 

Onder begeleiding van Ambassadeurs van burgerinspraak gaan de leerlingen van het Institut Diderot, van de Ecole La Vertu en het Athénée Robert Catteau leren discussiëren in de klas, daarna de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen en samen te reflecteren om uiteindelijk hun ‘verbaal steekspel’ op het podium te brengen voor een echt publiek.

Het thema van deze editie is “Geschiedenis als erfgoed”: hoe zichzelf vorm te geven met dit erfgoed? 

Welke identiteitsproblemen stellen zich hierbij? Hoe kan men de kleine en de grote geschiedenis tegelijkertijd begrijpen?

In dit project is het Joods Museum van België veel meer dan enkel een locatie. De tentoonstelling ” Superheroes Never Die ” daagt de jongeren immers uit om hun ideeën te verruimen, ze ontdekken bovendien de buurt en dankzij de diversiteit die als een rode draad doorheen het hele proces loopt, kunnen ze een attitude van openheid ontwikkelen.

Meer info over de Ambassadeurs en mondelinge wedstrijden? Ga naar www.ambassadeurs.org !