Nieuw Museum Project

Architectuurproject: Naar een nieuw Joods Museum van België

Hoewel het project van een museum dat de geschiedenis van de joodse gemeenschappen in België in kaart brengt dateert van begin jaren 1980, opent het Joods Museum van België de deuren in 1990, eerst in de Stalingradstraat en later in de Miniemenstraat vanaf 2002.

Vandaag bereidt het Museum zich voor op een make-over. Een ambitieus renovatieproject werd geboren en zal binnenkort realiteit worden. Hoewel het beheer van de werken in 2018 werd uitbesteed aan Beliris, werd in datzelfde jaar een Europese projectoproep gedaan om het architectenbureau te selecteren dat de opdracht krijgt om het project uit te werken. Niet minder dan 28 Belgische en Europese bureaus met internationale faam hebben enthousiast gereageerd. 5 bureaus worden binnenkort geselecteerd om een maquette te maken en deze zware renovatie tot een goed einde te brengen.

Het gebouw gelegen in de Miniemenstraat wordt helemaal ingericht als museumruimte om de permanente museumcollecties, maar ook de tijdelijke tentoonstellingen, te tonen. De bestaande structuur (van 1901) is niet aangepast aan de noden van een museum van de 21e eeuw: de ruimtes zijn klein, de circulatie – vooral voor personen met beperkte mobiliteit – verloopt moeilijk, en het gebouw beantwoordt niet aan de normen inzake behoud van erfgoed, waaronder kunstwerken. Bovendien heeft het “Miniemen” gebouw vandaag geen enkele overdekte verbinding met het NEC gebouw aan de achterzijde.

Het nieuwe museum wordt over zes verdiepingen gespreid in plaats van de huidige vijf, waarbij de originele hoogte van het gebouw gewoon behouden blijft: zo’n 26,34m aan de voorgevel en 28,23 m aan de achterzijde. De verdiepingen zullen een oppervlakte hebben van ongeveer 270m2 (muren inbegrepen). Op de zesde verdieping zullen bezoekers kunnen genieten van een fantastisch uitzicht over de hele stad.

Naast de ruimtes die gewijd zijn aan de permanente en de tijdelijke tentoonstellingen zal het gebouw beschikken over een beveiligde onthaalruimte, een ticket office, een museumshop met voorwerpen en publicaties van het Museum, een cafetaria en een keuken, een polyvalente ruimte voor recepties, conferenties, theater en concerten met een capaciteit van ongeveer 150 personen, een pedagogisch atelier en een documentatiecentrum en bibliotheek die toegankelijk zijn voor een gespecialiseerd publiek.

Het doel is dan ook om dit gebouw (Miniemen) te herstructureren om een functioneel en passend project uit te voeren dat enerzijds een definitieve meerwaarde zal genereren voor het gebouw en anderzijds zal bijdragen tot de ontwikkeling van een hedendaagse kwaliteitsvolle architectuur in Brussel.

De architecten zullen nauw samenwerken met de scenograaf Christophe Gaeta, die reeds de inrichting van vele referentiemusea in binnen- en buitenland voor zijn rekening nam. De projectverantwoordelijke zal ook gevraagd worden om een voorstel te doen voor

samenwerking met een kunstenaar voor de integratie van een kunstwerk (in overeenstemming met het decreet van 10 mei 1984 betreffende de integratie van kunstwerken in openbare gebouwen).

De voorgevel, ten slotte, blijft behouden en wordt gepersonaliseerd om de identiteit van het Museum aan te duiden, die zowel joods, Brussels als universeel is.

 

UPDATE :

09.12.12 5 architectenbureaus geselecteerd