Medewerkers

Minimenstraat, 21, 1000 Brussel

+ 02 512 19 63

info@mjb-jmb.org

copyright photo: Myriam Rispens/Stephan Goldrajch

Directie

Philippe Blondin
Voorzitter
Norbert Cigé
Secretaris-Generaal
Pascale Alhadeff
Directrice

Verantwoordelijke van de afdeling kunst (16e eeuw – 1945)
Coördinatrice van de conferenties op dinsdagmiddag.

Wetenschappelijk team

Bruno Benvindo
Hoofd Tentoonstellingen

Hoofd wetenschappelijke activiteiten
Hoofdredacteur van de Museon

Sophie Collette
Wetenschappelijk adviseur

Archieven

Olivier Hottois
Wetenschappelijk adviseur

Fototheek, multimedia

Janne Klügling
Bibliothecaresse
Curator

Verantwoordelijke voor de afdeling hedendaagse kunst, de afdeling muziek,
de digitale inventaris van de verzamelingen en de educatieve dienst

Communicatie

Thalie Salmon
Communicatiemedewerker

Verantwoordelijke Communicatie & Persrelaties

Educatieve dienst en geleide bezoeken

Laure Hirschfeld
Secretaresse

Administratie

Jean-Claude Ilunga
Boekhouder
Georgia Markos
Directiesecretaresse
Laure Hirschfeld
Secretaresse

Onthaal en technische dienst

Claude Umflat
Technische dienst
André Hosszu
Onthaal