Pedagogische projecten

Pedagogisch project met het Guy Cudell Lyceum – Joden & moslims, gedeelde culturen

Joden & moslims, gedeelde culturen

 

Dit project liep in samenwerking tussen de leerlingen van het Guy Cudell Lyceum in Sint-Joost-Ten-Node en het JMB, met de steun van het CCJM. De activiteiten die in het kader van dit project werden aangeboden, zijn enerzijds bedoeld om in te gaan tegen vooroordelen en het door intolerantie vervuilde discours en anderzijds om de jonge leerlingen van het lyceum te sensibiliseren voor de interculturele dialoog, om te vermijden dat alles op één hoop wordt gegooid door licht te werpen op de vriendschappelijke relaties en de culturele uitwisseling tussen joden en moslims in de loop van de geschiedenis. Het is niet de bedoeling om één periode te idealiseren, maar wel om te wijzen op gelijkenissen en de interactie tussen twee gemeenschappen die te vaak als vijanden worden omschreven. De foto’s van de tentoonstelling “Joden in Marokko” dienden als basis voor het werk van de leerlingen van 3GTa van het Guy Cudell Lyceum die, onder begeleiding van hun leerkrachten Frans en Geschiedenis, beslisten om het oorspronkelijke thema open te trekken en zich toe te spitsen op de verhoudingen tussen joden en moslims van bij het ontstaan van de islam tot aan de ondergang van het Ottomaanse Rijk. Zij werden er dus toe aangezet om onderzoek te doen, de verschillende teksten te lezen, samen te vatten en ten slotte verklarende bordjes te maken om in de tentoonstellingen op te nemen. Dit project liep van oktober 2016 tot juni 2017. De leerlingen van 1P4 DASPA werkten ook rond de woorden, hun betekenis, hun gemeenschappelijke wortels, in het Hebreeuws en in het Arabisch, en wijdden zich aan oefeningen in kalligrafie. Ook die werken werden tentoongesteld. De leerlingen van het GCL zijn nieuwsgierig, innemend en hartelijk. Geleidelijk aan hebben zij het Museum ingepalmd. Ze hebben zich geoefend om te spreken in het openbaar en het resultaat van hun werk voor te stellen. Dit project was mogelijk dankzij het programma Culture Ecole van de Federatie Wallonia Brussel.

Pedagogisch project met het Koninklijk Atheneum Gatti de Gamond

De leerlingen van het derde jaar van het Koninklijk Atheneum Gatti de Gamond ondervroegen hun familie en stelden vragen over hun herkomst in het kader van het project “Mijn Migratietraject”, dat samen met het Joods Museum van België werd georganiseerd in aansluiting bij de tentoonstelling “Gastvrij Brussel?” In het gezelschap van hun leerkrachten kwamen zij enkele keren naar het Museum, ontmoetten ze verscheidene sprekers, deden ze onderzoek bij hun familie en kennissen en maakten vervolgens werken die ze tentoonstelden in het Museum. Deze leerlingen konden het concept van het Museum vatten als een plek waar zij volkomen hun plaats hebben. Dit project was mogelijk dankzij de motivatie van de leerkrachten en dankzij het programma La Culture a de la Classe, dat de steun geniet van de Franse Gemeenschapscommissie Cocof.