Bezoek van “Ecologie les Verts”

Bezoek van “Ecologie les Verts”

Naar aanleiding van de aanvraag van een aantal jongeren uit Toulouse en hun begeleiders kwam op woensdag 12 november om 12u een afvaardiging van vertegenwoordigers van Ecologie les Verts op begeleid bezoek in het Joods Museum van België. De afvaardiging was samengesteld uit: een dertigtal voetballers van voetbalclub AS Izard, Mevrouw Isabelle Durant, voormalige Vicevoorzitster van het Europees Parlement en Kamerlid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mijnheer José Bové, Franse syndicalist, Vicevoorzitter van de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, en Mijnheer Daniel Cohn-Bendit, journalist en politicus (Les Verts), lid van het Europees Parlement, Medevoorzitter van de Verts/ALE-fractie van het Europees Parlement.

Photos Calvin Cambier.