Aansluiting

Ik wens het Joods Museum van België te ondersteunen.

Ik betaal mijn jaarlijkse bijdrage op rekening nr BE48.7320.1365.5227 op naam van het Joods Museum van België. Gewoon lid 30€ - Steunen lid 250€ - Erelid bijdrage 1000€.
Grondlegger medebouwer : toetredingsbijdrage 3000€ en jaarlijkse bijdrage 1000€.
Iedere bijdrage van 40€ en meer, bovenop het jaarlijks lidgeld, geeft recht op een attest voor fiscale aftrekbaarheid.